„Stát se otcem není těžké,
být otcem je těžké.“

Wilhelm Busch

O projektu OTA - otec v akci

Projekt “OTA - Otec v akci”, je vzdělávací a osobnostně rozvojový projekt pro otce a jejich děti do 15 let.

Má za cíl projasnit, posunout  otcovskou vizi a směr otcovství a prohloubit  vztahy se svými dětmi skrze regionální setkávání. Setkání ve formě přednášek, seminářů a workshopů vedou facilitátoři vytvářející prostor, kde se  otcové vzájemně inspirují a sdílejí své otázky a zkušenosti ze svého života. Vzájemné naslouchání a vnímavá přítomnost ostatních, podněty a odpovědi na otázky bez souzení a rychlo-kvašných a nevyžádaných rad. Osobní zkušenosti účastníků, jejich upřímnost a otevřenost umožňují udělat si jasno v mnoha oblastech otcovství, které si možná ani teď neuvědomuješ.
Velkým cílem projektu je protnout a nalézt soulad a prosperitu mezi otcovstvím, společném rodičovství s manželkou a v tom žít naplňující partnerský život.

Tento projekt umožní předejít krizím otcovství, nebo také předejít stejným chybám, které dělal náš vlastní otec. Umožní hledat a nalézat odpovědi na otázky, které ti jako otci leží na srdci.

Facilitátoři regionálních kruhů jsou muži otcové, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vedením mužského kruhu a mužských skupin.

Součástí projektu je možnost absolvovat "Taťkárium" - akční vícedenní společný čas pro otce a děti. Podmínky účasti na Taťkáriu se účastníci dozví na regionálních kruzích.

Projekt OTA bude probíhat v letech 2017 a 2018.

Garantem a iniciátorem projektu je Mužský kruh (www.muzskykruh.cz).
Jmenovitě Zdenek Weber, Karel Tůma a Václav Němeček.


Nositelem projektu je Vzdělávací centrum Genesia, z.s., Kochova 1417, 430 01 Chomutov,
korespondenční adresa: J. Ressla 1793, 434 01 Most
Tel.: +420 476 107 888
E-mail: genesia@genesia.info
www.genesia.info

Realizace projektu je podpořena z prostředků Evropské unie 
Evropský sociální fond / Operační program zaměstnanost.
název projektu: OTA – otec v akci
reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_061/0003310
realizace projektu: 1.1.2017 - 31.12.2018


CO NABÍZÍME

Pravidelná setkání otců

Každý měsíc se setkáváme a sdílíme naše zkušenosti, vědomosti, potřeby, úhly pohledu, řešení situací, tipy. Večery jsou koordinované lokálními facilitátory.

Inspiraci i pomoc v otcovství

Formou osvětových, půldenních přednášek/seminářů či workshopů a hromadných akcí tátů s dětmi, na kterých vznikne přirozený prostor i pro nová kamarádství.

Online vzdělávání

Skrze živé webináře - online přednášky, ke kterým bude poté zachován přístup i mimo čas vysílání, abyste z nich mohli čerpat podle vašich časových a technických možností.

Taťkárium

Společně vytvoříme prostor, v němž budeme skutečně přítomní s dětmi, v němž je přítomna hravost i vážnost, akce i meditace, síla i zranitelnost, důvěra a bezpečí. Prostor, kde se děti učí od nás a my od dětí.

OTA JE V AKCI V TĚCHTO KRAJÍCH:

 

 

Pokud vás náš projekt zaujal, přihlašte se o další informace.
Máte dvě možnosti:

Jsem otec a mám vážný zájem zapojit se do projektu!

Tyto informace nám slouží pro vaše snadnější zapojení do programu.

Nejsem otec, ale chci od vás dostávat informace.

Ideální je vyplnit všechny informace. Město pobytu potřebujeme vědět kvůli přiřazení vašeho kontaktu k regionálnímu organizátorovi.